Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål
Hide / Show Abstract

Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

Rapport från Nordiskt seminarium i Stockholm den 25 september 2008

Vissa typer av brottslighet har under senare år blivit mer komplicerad och svårutredd. Många utredningar tar lång tid. Omfattande och långdragna utredningar innebär påfrestningar på såväl rättssystemen som misstänkta och brottsoffer. Det är därför angeläget att i olika sammanhang diskutera vad som kan göras för att möta det ökande målinflödet och de alltmer komplexa utredningarna. Åklagarmyndigheten i Sverige anordnade hösten 2008 ett seminarium på temat Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål. Syftet med seminariet var att i nordiskt sammanhang diskutera erfarenheter från de olika länderna när det gäller t.ex. lagstiftning, utvecklingsarbete och arbetsmetoder. Målsättningen med seminariet var att finna uppslag till lösningar på de problem som framförallt åklagare, men också polis och domstolar, ställs inför vid handläggningen av stora och komplicerade brottmål. Denna rapport innehåller en redovisning av seminariet. Anförandena och diskussionerna har dokumenterats, sammanfattats och redigerats av kammaråklagaren Eva Thunegard (projektledare), vice chefsåklagaren Charlotte Dangården, kammaråklagaren Annika Bokefors, assistentåklagaren Lisa Lindberg och jur. stud Louise Gräslund.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-567.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/effektivare-hantering-av-stora-och-komplicerade-brottmal_tn2009-567
  • READ
 
Chapter
 

Erkännande och medverkan som grund för strafflindring — principiella utgångspunkter You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332262-4-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/effektivare-hantering-av-stora-och-komplicerade-brottmal/erkannande-och-medverkan-som-grund-for-strafflindring-principiella-utgangspunkter_9789289332262-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Norge, gav en oversikt over de norske reglene om i hvilken grad tilståelse av egne straffbare forhold, og forklaring om andre personers kriminelle virksomhet, kan gi grunnlag for straffereduksjon.