Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system
Hide / Show Abstract

Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system

Den Nordiske avfallsgruppen under Nordisk ministerråd gjennomførte i 2012 en kost-nytteanalyse av et forslag til fellesnordisk pantesystem for drikkevareemballasje. I rapporten som nå foreligger dokumenteres problemstillingen, de ulike løsningsmodellene og resultatene fra analysearbeidet. Resultatene viser at et fellesnordisk pantesystem ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derimot er det lønnsomt å rette fokus mot de store mengdene drikkevareenheter som privatimporteres til Norden fra Tyskland og Estland uten at det betales pant. Det pågår for tiden bilaterale forhandlinger mellom berørte land for å finne løsninger på dette. Å arbeide for et fellesnordisk pantesystem i kombinasjon med bilaterale avtaler vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men ikke like lønnsomt som å konsentrere seg om de bilaterale løsningene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-532.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/cost-benefit-analys-av-ett-gemensamt-nordiskt-pant-system_tn2013-532
  • READ
 
Chapter
 

Lönar sig ett nordiskt pantsystem? You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329439-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/cost-benefit-analys-av-ett-gemensamt-nordiskt-pant-system/lonar-sig-ett-nordiskt-pantsystem_9789289329439-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I Norden ger inte burkar och flaskor pant i något annat land än där de är inköpta. Danska burkar inköpta i Danmark ger inte pant i Sverige och vice versa. Detsamma gäller för burkar som förs in från länder utanför Norden.