IPR i kreativa näringar
Hide / Show Abstract

IPR i kreativa näringar

Denna rapport fokuserar på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i kreativa näringar. Rapporten har tagits fram i 2012 som en del av Nordiska ministerrådets KreaNord-initiativ och bygger vidare på ”Nordic Version of the OECD Report: SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. Rapporten ser på möjligheter och hinder relaterade till immateriella rättigheter i skapandet av en gemensam nordisk marknad för kreativa och kulturella näringar.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

 

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-552.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-552.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/ipr-i-kreativa-naringar_tn2015-552
 • READ
 
Chapter
 

Slutsatser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289342506-10-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/ipr-i-kreativa-naringar/slutsatser_9789289342506-10-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det är flera olika slutsatser som kan dras av projektet om IPR i Kreativa Näringar. Slutsatserna gäller både rättsliga frågor och faktisk hantering av IPR. En del av slutsatserna hänger samman med den ställning de kreativa näringarna traditionellt har haft.