Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden
Hide / Show Abstract

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

Denna rapport, utfört av Nordic Game Resources för KreaNord i 2010, består av tre delar. Det första området är en kartläggning av förekomsten av entreprenörskapsutbildning som är tillgänglig för studenter vid högre konstnärliga och kreativa utbildningar i Norden. Det andra området innebär att hitta goda exempel på entreprenörskapsutbildningar och diskutera dessa i jämförelse med det övriga utbudet. Studiens tredje område består av rekommendationer som kan användas i arbetet med att skapa policies för entreprenörskap inom högre konstnärlig och kreativ utbildning.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-550.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-550.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/entreprenorskap-i-hogre-konstnarlig-och-kreativ-utbildning-i-norden_tn2015-550
 • READ
 
Chapter
 

Resultatredovisning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289342469-4-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/entreprenorskap-i-hogre-konstnarlig-och-kreativ-utbildning-i-norden/resultatredovisning_9789289342469-4-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Alla de nordiska länderna erbjuder högre utbildning på högskola eller universitet. Universiteten utmärks av att man inom dem har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Utbildningssystemet för de respektive länderna och Färöarna skisseras kort nedan i de kapitel som berör respektive land.