Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold
Hide / Show Abstract

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-511.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold_tn2004-511
  • READ
 
Chapter
 

Problemstilling og formål You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337519-3-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold/problemstilling-og-formal_9789289337519-3-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

For å bedre kunnskapene om hvordan ulike offentlige virkemidler mest effektivt kan innrettes for å bevare biologisk mangfold, har Nordisk Ministerråds gruppe for miljø og økonomi initiert et prosjekt om virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold knyttet til skog, myr og våtmark. Prosjektet gjennomføres i perioden 2002-2004 av Norges landbrukshøgskole, ved Institutt for økonomi og samfunnsfag og Institutt for skogfag, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt med fokus på virkemidler i skog, gjennomført av de samme institusjonene (jf Framstad et al. 2000).