Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold
Hide / Show Abstract

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi underved Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å som skal utrede analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å underkaste målrettet forvaltning. Denne rapporten dekker første del av prosjektet og beskriver hvordan biologisk mangfold kan operasjonaliseres i forhold til forvaltningsmål og virkemidler. Biologisk mangfold er i denne sammenhengen avgrenset til områder som er viktige for biologisk mangfold i skog, myr og våtmark, og i rapporten drøftes aktuelle kriterier og indikatorer for slikt biologisk mangfold. De to øvrige delene av prosjektet, en nordisk status og hvordan ulike virkemidler fungerer, presenteres i egne rapporter.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-510.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold_tn2004-510
  • READ
 
Chapter
 

Iceland You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337526-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold/iceland_9789289337526-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Iceland belongs to an entirely different geographic and geological setting than the other Nordic countries. Icelandic nature is in many ways unique; it is characterised by intense activity of internal and external forces as well as a biota that has to adjust to harsh conditions.