Verdensarv i Norden 2004
Hide / Show Abstract

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-527.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/verdensarv-i-norden-2004_tn2005-527
  • READ
 
Chapter
 

Outstanding universal values in cultural landscapes You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336680-9-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/verdensarv-i-norden-2004/outstanding-universal-values-in-cultural-landscapes_9789289336680-9-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Cultural Landscape adopted by UNESCO as a new category of properties for World Heritage sites in 1992