Trafikafgifter og klimapåvirkning
Hide / Show Abstract

Trafikafgifter og klimapåvirkning

Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning

Økonomiske virkemidler er - brugt rigtigt - et af de vigtigste redskaber til at påvirke forbruget i en ønsket retning, f.eks. til beskyttelse af klima og miljø. Rapporten gennemgår og sammenstiller de 5 nordiske landes skatter og afgifter med relation til at købe og eje køretøjer samt til brændstof. De 5 lande har vidt forskellige afgifter på dette felt, og det giver da også forskellige udslag i, hvor mange biler der ejes pr. indbygger, og hvor langt man kører i den enkelte bil. Landene har i en del år søgt at fremme mere brændstoføkonomiske køretøjer ved at differentiere afgiften på at eje bil. Men dette har vist sig at have begrænset effekt. Først de allerseneste år, er nogle af landene - Norge, Danmark og Finland - begyndt at differentiere afgiften på at købe bil, hvilket ser ud til at være langt mere effektivt. Erfaringerne peger på, at afgifter, som er knyttet til en aktiv handling - at købe bil eller at køre i den - har størst effekt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-587.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/trafikafgifter-og-klimapavirkning_tn2008-587
  • READ
 
Chapter
 

Konklusion og sammenfatning You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333115-8-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/trafikafgifter-og-klimapavirkning/konklusion-og-sammenfatning_9789289333115-8-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Rapporten gennemgår skatte- og afgiftssystemer i de 5 nordiske lande, idet Finland og Island dog er behandlet mindre dybtgående end Danmark, Norge og Sverige.