Tillsyn av RoHS-direktivet
Hide / Show Abstract

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-522.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/tillsyn-av-rohs-direktivet_tn2009-522
  • READ
 
Chapter
 

Inspektioner You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332712-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/tillsyn-av-rohs-direktivet/inspektioner_9789289332712-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De deltagande nordiska länderna har valt olika tillsynsmetoder, med utgångspunkt för varje lands förutsättningar. För att ändå kunna jämföra resultaten i de olika länderna har en gemensam checklista använts och resultaten har sammanställts i en gemensam mall.