Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?
Hide / Show Abstract

Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

Hösten 2012 publicerade Nordiska ministerrådet ett häfte med 18 goda exempel (”succéhistorier”) på miljömärkning av varor eller tjänster från små företag i mindre samhällen i Norden. Dessa exempel visar att miljömärkning inte bara är möjlig utan också lönsam, inte bara i storstäderna utan också i mindre samhällen. Denna rapport bygger vidare på ”succéhistorierna” och innebär en närmare och mer detaljerad undersökning av vilka styrmedel som skulle kunna användas för att göra Svanen mer tillgänglig/aktuell för producenter av varor och tjänster i mindre samhällen i Norden. Undersökningen har gjorts av Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-580.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/svanen-i-mindre-samhallen-hur-kan-man-stodja-utvecklingen_tn2013-580
  • READ
 
Chapter
 

Referenser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289328951-8-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/svanen-i-mindre-samhallen-hur-kan-man-stodja-utvecklingen/referenser_9789289328951-8-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers