Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?
Hide / Show Abstract

Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

Hösten 2012 publicerade Nordiska ministerrådet ett häfte med 18 goda exempel ("succéhistorier") på miljömärkning av varor eller tjänster från små företag i mindre samhällen i Norden. Dessa exempel visar att miljömärkning inte bara är möjlig utan också lönsam, inte bara i storstäderna utan också i mindre samhällen. Denna rapport bygger vidare på "succéhistorierna" och innebär en närmare och mer detaljerad undersökning av vilka styrmedel som skulle kunna användas för att göra Svanen mer tillgänglig/aktuell för producenter av varor och tjänster i mindre samhällen i Norden. Undersökningen har gjorts av Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813739e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/svanen-i-mindre-samhallen-hur-kan-man-stodja-utvecklingen_tn2013-580
  • READ
 
Chapter
 

Avgiftsstruktur You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813739ec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/svanen-i-mindre-samhallen-hur-kan-man-stodja-utvecklingen/avgiftsstruktur_9789289328951-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Svanens avgiftsstruktur är en viktig fråga när det gäller intresset för Svanen i små företag och samhällen. Svanen har en liknande avgiftsstruktur i de fem nordiska länderna, med något varierande belopp. För att förenkla för företag att sälja Svanenmärkta produkter på hela den nordiska marknaden utvecklas nu ett gemensamt avgiftssystem, Nordisk avgiftsgrupp (NAG). Vissa produktgrupper har redan upptagits i NAG-systemet, vilket innebär att varje licens automatiskt blir en nordisk licens och att den berörda produkten inte behöver registreras för att säljas i andra nordiska länder. Producenten måste däremot meddela Nordisk Miljömärkning om vilka länder han/hon avser sälja sin produkt i och fortsatt rapportera omsättningen uppdelad per nordiskt land. Till följd av denna utveckling blir skillnaden i avgifter mellan länder allt mindre.