Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten
Hide / Show Abstract

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Rapporten "Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten" er den mest gennemgribende analyse af det pelagiske fiskeris samfundsøkonomiske afkast indtil videre. Den pelagiske flåde i studiet består af 180 store skibe hjemmehørende i 6 lande. Det samfundsøkonomiske afkast udregnes for hver national flådegruppe. Endvidere estimesres det maksimale samfundsmæssige afkast med en økonomisk bedre fiskeriforvaltning. Afslutningsvis ses på, hvordan det aktuelle samfundsmæssige afkast bliver fordelt i landene mellem rederier, mandskab og samfund. Rapporten er et godt grundlag for diskussion om, hvordan fiskeriforvaltning generelt kan forbedres til samfunets gavn i de enkelte lande. Den danner endvidere gundlag for diskussion af det enkelte lands egen forvaltning sammenlignet med de andres. Ikke mindst er rapporten uundværlig i drøftelser af fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast og hvem der bør få del i afkastet fra samfundets ejendom!

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-573.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/samfundsokonomisk-afkast-af-pelagiske-fiskerier-i-nordostatlanten_tn2010-573
  • READ
 
Chapter
 

National forvaltning You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331241-9-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/samfundsokonomisk-afkast-af-pelagiske-fiskerier-i-nordostatlanten/national-forvaltning_9789289331241-9-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I Island udgør det pelagiske fiskeri størstedelen af landets samlede fangstmængde. De vigtigste bestande er lodde, sild og blåhvilling, og makrel er de seneste år også blevet en vigtig art, men er ikke inkluderet i dette studie.Fiskebestandene hører ikke udelukkende til i islandsk farvand, men migrerer rundt i hele Nordøstatlanten, som f.eks. den norske vårgydende sild. Forvaltningen af bestandene sker i samarbejde med nabolandene Norge, Færøerne, Danmark, Grønland og EU.