Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla
Hide / Show Abstract

Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Pohjoismainen yhteistyöprojekti

Ruokajätteen kompostointi aiheuttaa usein ongelmallisia hajupäästöjä. Tässä projektissa kehitettiin suositukset hajuhaittojen riskin minimoimiseksi ja tehokkaan prosessin sekä korkean ja tasaisen tuotteen laadun saavuttamiseksi. Kolmea täyden mittakaavan laitosta ja yhtä koereaktoria tutkittiin. Tulokset osoittavat voimakkaan korrelaation pH:n ja hajuemissioiden välillä, lämpötila ja hajoamisnopeus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Pääsuositus hajuhaittojen vähentämiseksi on prosessin hallinta siten, että pH nousee nopeasti ilman, että lämpötila nousee, joko ilmastuksen avulla taikka lisäämällä kompostia tai korkean pH:n omaavaa puutuhkaa. Vettä voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ruokajätteessä on paljon energiaa ja suuri osa energiasta vapautuu kompostoinnissa. Jos energiaa käytetään veden haihduttamiseen, komposti pysyy viileänä. Ruokajätteen sisältämä vesi ei yleensä riitä saamaan aikaan riittävää haihtumista ja viilentämistä. Sen vuoksi olisi voitava lisätä vettä prosessiin lämpötilan ja pH:n säätämiseksi.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380964fe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ruokajatteen-kompostoinnin-hajuhaittojen-minimointi-prosessioptimoinnilla_tn2009-574
  • READ
 
Chapter
 

Prosessitutkimuksia kompostointilaitoksilla You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380964fec008.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ruokajatteen-kompostoinnin-hajuhaittojen-minimointi-prosessioptimoinnilla/prosessitutkimuksia-kompostointilaitoksilla_9789289332194-8-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kaikilla kolmella laitoksella on ollut periaatteessa samantapaisia ongelmia: Pieni pH ja vähäinen aineenvaihdunta, mistä johtuen stabilisoituminen on ollut hidasta, ja hajuongelmia on esiintynyt uloskuormauksen, jälkikompostoinnin ja seulonnan yhteydessä.