Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla
Hide / Show Abstract

Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Pohjoismainen yhteistyöprojekti

Ruokajätteen kompostointi aiheuttaa usein ongelmallisia hajupäästöjä. Tässä projektissa kehitettiin suositukset hajuhaittojen riskin minimoimiseksi ja tehokkaan prosessin sekä korkean ja tasaisen tuotteen laadun saavuttamiseksi. Kolmea täyden mittakaavan laitosta ja yhtä koereaktoria tutkittiin. Tulokset osoittavat voimakkaan korrelaation pH:n ja hajuemissioiden välillä, lämpötila ja hajoamisnopeus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Pääsuositus hajuhaittojen vähentämiseksi on prosessin hallinta siten, että pH nousee nopeasti ilman, että lämpötila nousee, joko ilmastuksen avulla taikka lisäämällä kompostia tai korkean pH:n omaavaa puutuhkaa. Vettä voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ruokajätteessä on paljon energiaa ja suuri osa energiasta vapautuu kompostoinnissa. Jos energiaa käytetään veden haihduttamiseen, komposti pysyy viileänä. Ruokajätteen sisältämä vesi ei yleensä riitä saamaan aikaan riittävää haihtumista ja viilentämistä. Sen vuoksi olisi voitava lisätä vettä prosessiin lämpötilan ja pH:n säätämiseksi.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380964fe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ruokajatteen-kompostoinnin-hajuhaittojen-minimointi-prosessioptimoinnilla_tn2009-574
  • READ
 
Chapter
 

Kirjallisuuden tarkastelua You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380964fec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ruokajatteen-kompostoinnin-hajuhaittojen-minimointi-prosessioptimoinnilla/kirjallisuuden-tarkastelua_9789289332194-4-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Useat tutkijat ovat tunnistaneet tusinoittain tai jopa sadoittain eri aineita kompostista tulevassa kaasussa (Wilkins 1994; Pöhle ja Kliche 1996; Krzymien et al. 1999). Kyseiset orgaaniset aineet kuuluvat moniin eri ryhmiin, eivätkä tutkijat ole yhtä mieltä siitä, mitkä aineet tai aineryhmät haisevat eniten. Eri substraattien kompostointi saa aikaan erilaisia haisevia aineita (Komilis et al. 2004). Eräänlaisen yleiskuvan erilaisista haisevista aineista voi saada ns. hajupyörästä, jossa haisevat aineet on luokiteltu hajutyyppien ja kemiallisen koostumuksen mukaan (Kuva 1).