Rikkaampi tulevaisuus
Hide / Show Abstract

Rikkaampi tulevaisuus

13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi

Pohjoismailla on pitkät perinteet osallistumisessa kansainväliseen yhteistyöhön maailman luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Tässä yhteistyössä yleissopimukset muodostavat tärkeän työkalun. Vihkosessa esitellään 13 tärkeintä yleissopimusta, jotka eri laajuuksissa koskevat Pohjoismaita ja joiden luomiseen Pohjoismaat ovat useissa tapauksissa osallistuneet. Yleissopimukset ovat: - Biodiversiteettisopimus, - CITES-sopimus, - Ramsarin yleissopimus, - Bernin yleissopimus, - Bonnin yleissopimus, - Valaanpyyntisopimus, - Helsingin yleissopimus, - OSPAR-sopimus, - Maailmanperintösopimus, - Eurooppalainen maisemayleissopimus, - Granadan yleissopimus, - Maltan yleissopimus ja - Århusin yleissopimus. Vihkosessa annetaan lyhyt kuvaus yleissopimusten historiallisesta taustasta. Myös tärkeimmät päätökset ja niiden merkitys Pohjoismaille käydään läpi. Vihkonen sisältää myös katsauksen siihen, missä yleissopimukses-sa kukin Pohjoismaa on mukana ja mistä saa lisätietoja. Kohderyhmänä on poliitikot, virkamiehet, hallintovirkamiehet, opettajat, eturyhmät ja muut luonnon- ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-562.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/rikkaampi-tulevaisuus_tn2006-562
  • READ
 
Chapter
 

Maltan yleissopimus You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335386-14-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/rikkaampi-tulevaisuus/maltan-yleissopimus_9789289335386-14-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Maltan yleissopimus solmittiin Maltan pääkaupungissa Vallettassa vuonna 1992. Yleissopimus solmittiin, koska katsottiin tarpeelliseksi turvata tarkoituksenmukaisemmin arkeologinen kulttuuriperintö. Tähän kulttuuriperintöön lasketaan kuuluvaksi rakennelmat, rakennukset, maisemat ja kohteet, jotka ovat jäännöksiä varhaisemmista aikakausista ja jotka edustavat ihmisen historiaa ja identiteettiä.