Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester
Hide / Show Abstract

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-591.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/redusert-bruk-av-plantevernmidler-ved-forbedring-av-varslingstjenester_tn2006-591
  • READ
 
Chapter
 

Seminarier i projektet You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335096-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/redusert-bruk-av-plantevernmidler-ved-forbedring-av-varslingstjenester/seminarier-i-projektet_9789289335096-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det er blitt avholdt to seminarer i prosjektperioden. Det første fant sted i København, 25.–26. nov. 2004. Målet med seminaret var å få en presentasjon av dagens situasjon innenfor varsling i Sverige, Danmark og Norge, identifisere felles utfordringer og avklare tjenester og områder hvor en kunne samarbeide. En opprettet dessuten samarbeidsgrupper innen de ulike samarbeidsområdene.