Poolkemikalier
Hide / Show Abstract

Poolkemikalier

Nordisk tilsynsprojekt 2009–2010

Tilsynsmyndighederne på kemikalieområdet i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt om poolkemikalier i 2009. Ved poolkemikalier forstås produkter til rensning, regulering og hygiejneformål i forhold til kvaliteten af badevandet i pools. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af poolkemikalier i Norden overholder kemikaliereglerne, som omfatter reglerne for markedsføring af biocid- og rengøringsmidler og klassificering og mærkning af farlige kemiske produkter. Rapporten beskriver relevant lovgivning og problemområder vedrørende sundheds- og miljøfarer for de kontrollerede produkter. Resultaterne fra landenes inspektioner samt vurdering og tolkning af de fundne overtrædelser er opsummeret for hvert enkelt land. Projektet munder ud i en række anbefalinger til virksomheder og forbrugere i forhold til markedsføring og anvendelsen af poolkemikalier.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381203de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/poolkemikalier_tn2011-573
  • READ
 
Chapter
 

Tilsyn og resultater You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381203dec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/poolkemikalier/tilsyn-og-resultater_9789289330251-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Til gennemførelsen af kontrollen blev der udformet en fælles manual, som er fulgt af Norge, Sverige og Danmark. Finland udførte kontrollen i 2007 og har udelukkende kontrolleret biocidprodukter i deres kontrol.