PCB i bygg – ut av kretsløpet
Hide / Show Abstract

PCB i bygg – ut av kretsløpet

Denna rapport utgör den andra delen av ett nordiskt projekt med syfte att ge en lägesbeskrivning av hanteringen av bygg- och rivningsavfall och hälso- och miljöskadliga ämnen i bygg. Syftet har även varit attt identifiera gemensamma utmaningar samt utbyte av kunskap och erfarenheter länderna emellan. Resultaten ska vara praktiskt användbara för byggsektorn i de nordiska länderna. Projektets första del utgörs av rapporten Bygg- och rivningsavfall i Norden, Tema Nord 2007:515. PCB i byggnader är ett problem i alla länder, dock i något varierande omfattning och typ av förekomst. PCB användes i en rad material och tekniska installationer i byggnader från 1950-talet fram till 1980. Många av dessa byggnader eller installationer är i dag mogna för rivning eller utbyte. Arbetet med PCB-problematiken är av varierande karaktär i de olika nordiska länderna. Rapporten innehåller ett antal förslag till myndigheter och byggnäringen i de nordiska länderna beträffande det fortsatta arbetet med PCB i bygg.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-516.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/pcb-i-bygg-ut-av-kretslopet_tn2007-516
  • READ
 
Chapter
 

Sammendrag på norsk You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334853-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/pcb-i-bygg-ut-av-kretslopet/sammendrag-pa-norsk_9789289334853-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

PCB i bygninger er et problem i alle land, dog i noe varierende omfang og typer av forekomster. PCB er en miljøgift som akkumuleres i næringskjeden og skaper potensiell helsefare både for mennesker og dyr. PCB ble benyttet i en rekke materialer og tekniske installasjoner i bygninger omtrent fra 1950-tallet frem til 1980. Mange av disse bygningene eller installasjonene er i dag modne for riving eller utskiftning. PCB i bygninger kan finnes i fugemasser, gulvemasser, maling, mørtel, isolerglassruter, kondensatorer i lysrørarmaturer, andre småkondensatorer og strømgjennomføringer i elkraft-anlegg.