ODS waste treatment in the Nordic Countries
Hide / Show Abstract

ODS waste treatment in the Nordic Countries

A Nordic Ozone Group Project 2011

Environmentally sound disposal of Ozone Depleting Substances is increasingly recognized as an important issue in terms of both the protection of the ozone layer and the effect on climate change. However, there is only a limited overview in the Nordic countries of product groups containing Ozone Depleting Substances, regulation of the substances, available treatment technologies, and waste infrastructure etc. This report provides an overview of the waste treatment and regulation of Ozone Depleting Substances in the Nordic countries. The report identifies gaps, proposes solutions and provides recommendations for relevant Nordic efforts within the area. The report has been prepared by PlanMiljø ApS (Denmark) for the Nordic Ozone Group. The report has been financed by the Nordic Council of Ministers, through the Nordic Chemical Group and the Nordic Waste Group.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813011e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ods-waste-treatment-in-the-nordic-countries_tn2012-560
  • READ
 
Chapter
 

Norsk sammendrag (in Norwegian) You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813011ec006.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/ods-waste-treatment-in-the-nordic-countries/norsk-sammendrag-in-norwegian_9789289329743-6-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den globale innsatsen med å redusere ozonødeleggende stoffer de siste 20 årene med påfølgende restituering av ozonlaget, er en av de store suksesser i internasjonalt samarbeid. Men til tross for de gode resultatene fra dette arbeidet, er det en viss fare for at stoffer som fremdeles finnes lagret i produkter og brukt utstyr ("banks"), kan lekke ut og utgjøre en fare for restitueringen av ozonlaget i stratosfæren. Stoffene finnes for det meste i stasjonære og mobile kjøle-/fryseanlegg, varmepumper, luftkondisjoneringsanlegg, isolerende skum samt lagre av ny eller gjenvunnet ozonødeleggende gass.