Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden
Hide / Show Abstract

Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Betänkande från ad hoc grupp för havsmiljöförvaltning

Rapporten presenterar de rekommendationer som en nordiskt tillsatt ad hoc grupp ser som de fokusområden Nordiska Ministerrådet bör prioritera de närmsta åren för att uppnå en ökad nordisk samordning av planering, skydd och förvaltning av regionens havsområden. De omfattande havsområdena är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse för de nordiska länderna och det ökande trycket på dessa kräver lösningar på en sammanhållen ekosystembaserad havsförvaltning och planering för att undvika konfliksituationer mellan olika sektoriella intressen i framtiden. Rapporten presenterar olika initiativ och åtgärder samt söker lösningar till dessa frågeställningar. Rapporten blev framlagd vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik 25–26 Maj 2009.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-504.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordiskt-samarbete-om-planering-och-forvaltning-av-nordiska-havsomraden_tn2010-504
  • READ
 
Chapter
 

Bilagor You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331920-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordiskt-samarbete-om-planering-och-forvaltning-av-nordiska-havsomraden/bilagor_9789289331920-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers