Nordiske indsatser for R-22 i køleanlæg på skibe
Hide / Show Abstract

Nordiske indsatser for R-22 i køleanlæg på skibe

Dette projekt er udført af PlanMiljø ApS i perioden 2008-2010 I samarbejde med den nordiske ozongruppe og de nordiske søfartsmyndigheder. Formålet med projektet er at opnå et bedre videngrundlag om forbruget og lækager af HCFC-22 i skibskøleanlæg i den nordiske fiskeflåde samt de nordiske regelsæt på området og på den baggrund:

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381111de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordiske-indsatser-for-r-22-i-koleanlaeg-pa-skibe_tn2011-503
  • READ
 
Chapter
 

Konklusion og forslag til indsatser You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381111dec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordiske-indsatser-for-r-22-i-koleanlaeg-pa-skibe/konklusion-og-forslag-til-indsatser_9789289330947-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I dette afsnit er sammenfattes hovedpunkterne fra projektet samt forslag til indsatsområder, der kan arbejdes videre med i nordisk regi, med henblik på at reducere R-22 emissioner fra skibskøleanlæg og fremskynde udfasning af R-22 fra de nordiske skibe.