Nordic Statistical Yearbook 2013
Hide / Show Abstract

Nordic Statistical Yearbook 2013

Nordisk statistisk årsbok 2013

Nordic Statistical Yearbook is published for the 51st time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. In addition data are also presented on the Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands. The aim of the yearbook is, as far as possible, to present comparable data on the Nordic countries. Additional tables can be accessed free of charge via our homepage www.norden.org/facts. Here it is also possible to read and download the Nordic Statistical Yearbook in pdf format free of charge. Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 51:a gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Ytterligare tabeller finns tillgängliga gratis via vår hemsida www.norden.org/fakta. Här är det också möjligt att kostnadsfritt läsa och ladda ner boken i pdfformat.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/nord2013-001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordic-statistical-yearbook-2013_nord2013-001
  • READ
 
Chapter
 

Public finance and prices You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289340991-17-en.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordic-statistical-yearbook-2013/public-finance-and-prices_9789289340991-17-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

The Nordic countries are often characterized as public welfare societies because the public sector takes care of many different tasks in addition to defence, law, public order and safety. Tax rates are also among the highest in the world.