Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)
Hide / Show Abstract

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-517.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljostrategier-i-jord-och-skogsbruk-mjs_tn2009-517
  • READ
 
Chapter
 

Etablering av ett nordiskt pesticid nätverk You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332767-26-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljostrategier-i-jord-och-skogsbruk-mjs/etablering-av-ett-nordiskt-pesticid-natverk_9789289332767-26-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det finns både risker och fördelar med att använda kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Frågan debatteras livligt, samtidigt som myndigheter ofta får hantera problem med förorenade dricksvattentäkter och ”gifter i vatten” som överskrider riktvärden. En rad politiska beslut har under åren fattats för att minska dessa risker. Men, hur vet vi då att de beslut som fattas verkligen ger avsedd effekt?