Miljøledelse i SME i Norden
Hide / Show Abstract

Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-550.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoledelse-i-sme-i-norden_tn2006-550
  • READ
 
Chapter
 

Miljøledelse i SME i Norden – Rapport 1: Analysedel: Indledning You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335508-2-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoledelse-i-sme-i-norden/miljoledelse-i-sme-i-norden-rapport-1-analysedel-indledning_9789289335508-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapport opsummerer resultaterne af de analyser der er gennemført i fase 1 og 2 af projektet» Miljøledelse i SME i Norden«. Projektet er gennemført af PlanMiljø for Småsamfundsgruppen under Nordisk Råd i perioden oktober 2005 – januar 2006.