Miljøledelse i SME i Norden
Hide / Show Abstract

Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-550.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoledelse-i-sme-i-norden_tn2006-550
  • READ
 
Chapter
 

Handlingsplan for indsatsen You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335508-9-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoledelse-i-sme-i-norden/handlingsplan-for-indsatsen_9789289335508-9-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I dette kapitel opsættes et forslag til handlingsplan for, hvordan miljøledelse light systemet kan etableres og implementeres. Først præsenteres forslaget til handlingsplanen. Derefter vurderes det samlede grundlag for en videre indsats på Færøerne, Åland og i Island.