Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande
Hide / Show Abstract

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande

En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004-2011

I rapporten beskrives de nordiske landes aktiviteter indenfor miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i perioden 2004-11. Rapporten dokumenterer, at samtlige nordiske lande har store ambitioner på området, men der er samtidig et stort behov for større viden i hvert af de nordiske lande om virksomheder, eksport, patenter, enkelte projekter, overblik etc. Rapporten dokumenterer også, at der er et endog meget stort behov for at fremme efterspørgselssiden, eftersom ingen af landene gør nogen målrettet indsats på dette felt. Hvert af de nordiske lande beskrives i et afsnit med vægten på den sidste del af perioden, og der gives anbefalinger til forbedringer. Der sker en vis sammenligning landene imellem, og der gives anbefalinger til, hvordan hvert enkelt land kan bidrage til en forbedret indsats, som måske også kan hjælpe de andre lande. Denne gennemgang af landene er rapportens hovedindsats. Hertil er der et indledningsafsnit, som sætter undersøgelsen i perspektiv og en sammenfatning, som forsøger at give anbefalinger til en forbedret indsats. Det anbefales generelt, at der etableres bedre datagrundlag om virksomheder og eksport etc. Det anbefales også, at der tilvejebringes mere information og bruges flere mandskabsressourcer. Og endelig anbefales det, at der gøres langt mere ved at styrke efterspørgselssiden i arbejdet med miljøeffektiv teknologi.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2012-517.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoeffektiv-teknologi-eller-miljoteknologi-i-de-nordiske-lande_tn2012-517
  • READ
 
Chapter
 

Danmarks indsats for miljøeffektiv teknologi 2004–2011 You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330121-4-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/miljoeffektiv-teknologi-eller-miljoteknologi-i-de-nordiske-lande/danmarks-indsats-for-miljoeffektiv-teknologi-2004-2011_9789289330121-4-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Der har været en række kortlægninger af danske virksomheders styrkepositioner inden for miljøeffektiv teknologi. Danske virksomheder indenfor miljøeffektiv teknologi er opgjort af FORA i 2009 til at udgøre ca. 720 virksomheder, som udvikler og sælger miljøeffektive teknologier. Meget tyder på, at danske virksomheder har gode muligheder på områder som klima og energi, vand og luftforurening. I Danmark er man ret overbevidste om, at der er tale om en sektor, der har fremtiden foran sig. FORA kortlagde også de danske miljøteknologiske virksomheder i 2007 og fik herved et antal på 420. FORA siger selv, at analysen i 2009 var mere dækkende og omhyggelig. Der var hertil etableret en række nye virksomheder, og en række virksomheder havde skiftet strategi siden 2005 i retning af miljøeffektiv teknologi. Konklusionen på FORAs arbejde er, at den miljøteknologiske klynge ikke på tilfredsstillende vis kan afgrænses alene ud fra registeroplysninger hos Danmarks Statistik, og at der er en række metodiske opgørelsesproblemer i forbindelse med sektoren. På trods af denne konklusion er der dog lavet ganske meget arbejde med forskellige beskrivelser af sektoren.