Marknadskontroll av andningsskydd - Partikelfilter
Hide / Show Abstract

Marknadskontroll av andningsskydd - Partikelfilter

Ett nordiskt projekt

Den europeiska kommissionen har uppmanat medlemsländerna att genom marknadskontroll undersöka om tillverkare och importörer av partikelfilter, vars filtereffekt helt eller delvis baseras på elektrostatiskt laddade filtermaterial, vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att filtren uppfyller direktivets krav. Ett gemensamt nordiskt marknadskontrollprojekt genomfördes därför under 2007 för att undersöka om partikelfiltren som säljs i de nordiska länderna uppfyller kraven. Resultatet redovisas i denna rapport. The European Commission has requested the member states to, by market control, investigate if manufacturers and importers of particle filters, whose filter function partly or totally is based on electrically charged filter materials, have taken sufficient steps in order to ensure that the filters fulfil the requirements of the Directive. A common Nordic market controll project was for that reason performed in the year 2007 to investigate if particle filters offered for sale on the Nordic market fulfil the requirements. The result is presented in this report.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-555.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/marknadskontroll-av-andningsskydd-partikelfilter_tn2008-555
  • READ
 
Chapter
 

Projektets genomförande (in Swedish) You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333429-5-en.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/marknadskontroll-av-andningsskydd-partikelfilter/projektets-genomforande-in-swedish_9789289333429-5-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De deltagande länderna ”scannade” sin hemmamarknad för att kunna finna ut vilka olika partikelfilter enligt EN 143 som fanns på den nordiska marknaden. En undersökning av den här typen kan aldrig med säkerhet garantera att alla filter som saluförs i de nordiska länderna påträffas. Dock har troligtvis flertalet påträffats.