Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold
Hide / Show Abstract

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

et bidrag fra 14 nordiske kommuner

Gjennom det nordiske prosjektet ”Lokal medvirkning for å nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold” presenteres resultater fra lokale prosjekter i 14 nordiske kommuner. Prosjektene som presenteres er varierte, men alle er relevante i forhold til det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Prosjektene omfatter rene bevaringsprosjekter, restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for lokal befolkning og integrering av natur og kultur. Det er lagt hovedvekt på å presentere oppnådde resultater. De deltagende kommunene i prosjektet har vært Holstebro (D), Hedensted (D), Kolding (D), Herning (D), Hammerfest (N), Stjørdal (N), Trondheim (N), Ørebro (S), Vanda (FI), Borgå (FI), Akureyri (I), Alftanes (I), Runavik (FÆ) og Nes (FÆ). De deltagende kommunene gir også noen rekommandasjoner for hva som skal til for å lykkes med lokale prosjekter. Rapporten viser at lokalt engasjement og gjennomføring at konkrete lokale prosjekter er et svært viktig bidrag for å nå internasjonale mål som 2010 målet på biodiversitet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-602.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/lokal-medvirkning-for-a-na-2010-malet-om-a-stanse-tap-av-biologisk-mangfold_tn2010-602
  • READ
 
Chapter
 

Hedensted kommune You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330978-11-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/lokal-medvirkning-for-a-na-2010-malet-om-a-stanse-tap-av-biologisk-mangfold/hedensted-kommune_9789289330978-11-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Hedensted Kommune lægger vægt på vækst gennem en bæredygtig udvikling på basis af dialog og nærdemokrati, hvor det overordnede mål er at fremme borgernes livskvalitet. Kommunen er en del af det østjyske storbybånd, præget af god infrastruktur og med landkommunens kvaliteter.