Livscykelkostnader
Hide / Show Abstract

Livscykelkostnader

Till vilken nytta för miljön och plånboken?

Den här rapporten ger en överblick av frågeställningar kring användning av livscykelkostnader som verktyg för en hållbar utveckling. Projektet har fokuserat på att sammanställa exempel där det kan löna sig ekonomiskt att t.ex. minska energi- och resursförbrukning och visa på denna lönsamhet genom att beräkna livscykelkostnader. Av rapporten framgår också erfarenheter kring tillämpningen som möjligheter, svårigheter och framgångsfaktorer med livscykelanalyser. Utifrån detta presenteras förslag till vad som kan göras generellt för att främja användningen och mer specifikt hur Ministerrådet skulle kunna gå vidare.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-559.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/livscykelkostnader_tn2010-559
  • READ
 
Chapter
 

Syntes, analys och slutkommentarer You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331371-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/livscykelkostnader/syntes-analys-och-slutkommentarer_9789289331371-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Att välja miljöanpassat sägs ibland vara dyrare, men det behöver inte alltid vara så det visar de exempel som presenteras i den här rapporten. Det är framförallt för områden där åtgärder som ger minskad energi eller vattenanvändning alternativt produkter med längre livslängd och högre kvalitet, kan ge en lägre totalkostnad när kostnader i ett livscykelperspektiv beaktas.