Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet
Hide / Show Abstract

Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Nordiskt seminarium i Selfoss Island – samarbete och utmaningar

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om ELC med tema Samarbete och utmaningar om landskapskonventionen. Arrangerad av Planstyrelsen (NPA), finansierades av Nordiska ministerråds arbetsgrupp om terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och NPA. Slutsats, förslag till det nordiska planmyndighetsmötet i augusti 2012: Nordiskt ELC-forum är viktigt och det behöver: vara resurspool för ELC´s utveckling i Norden, vägledningsmaterial och projektexempel vara rådgivare om koordinering och samarbete om seminarier och utbildning på alla nivåer (innefattar allmänheten) betona landskapets roll i planering, informera kommunerna om värdet av landskapet för samhället (hälsa och friluftsliv) och stötta kommunerna så att dessa tar hänsyn till det i sin planering ledas av en arbetsgrupp finansieras. Kontinuitet i samarbetet inom ELC är vigtig

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-510.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/landskap-i-kommuneplanering-det-nya-energylandskapet_tn2013-510
  • READ
 
Chapter
 

Sammanfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329620-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/landskap-i-kommuneplanering-det-nya-energylandskapet/sammanfattning_9789289329620-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen. Till seminariet inbjöds representanter från de nordiska länderna. Seminariet är fortsättning av de seminarier som hölls hösten 2004 i Sand i Norge och på Runö, tre mil norr om Stockholm 2007. Seminariet som arrangerades av Planstyrelsen, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och Planstyrelsen i Island. På seminariet deltog ett 60-tal experter från de sex länderna i Norden. Det bestod av två seminariedagar och en endagsexkursion.