Landskap i förändring
Hide / Show Abstract

Landskap i förändring

Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen

Den 13–15 september 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till seminariet inbjöds representanter från de nordiska länderna. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhandlingsprogrammet 2005–2008. Seminariets huvudsakliga målsättning var att: " få till stånd ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete kring landskap " skapa förutsättningar för gemensamma nordiska landskapsprojekt " utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna Slutsatsen från seminariet är att de nordiska länderna ser ett stort behov av ett nordiskt samarbete och en rad konkreta förslag och idéer till ett fortsatt samarbete konkretiserades såsom att göra en kartläggning av respektive lands arbete med landskap, för att underlätta initiativ till kontakter, upprättande av en nordisk webbaserad landskapskalender med en förteckning av evenemang som berör nordiskt landskap och att skapa gemensamma mötesplatser i form av småseminerier med specifika teman, för att skapa kontaktytor som kan mynna ut i gemensamma projekt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-581.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/landskap-i-forandring_tn2008-581
  • READ
 
Chapter
 

Seminariet You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333160-4-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/landskap-i-forandring/seminariet_9789289333160-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Seminariet inleddes med att den svenska riksantikvarien Inger Liliequist, hälsade deltagarna välkomna. Hennes anförande följdes av Birgitta Elfström, chef kulturmiljöavdelningens inriktningsenhet på Riksantikvarieämbetet som även ingår i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för naturfriluftsliv och kulturmiljö (NFK). Birgitta gav en bakgrund till intentionerna med Nordiska ministerrådets Miljöhandlingsprogram (2005–2008) samt de bidrag till landskapsprojekt som ges ut inom ramen för handlingsprogrammet, varav ett av bidragen är till detta seminarium.