Kunskap för grön tillväxt
Hide / Show Abstract

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-553.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt_tn2011-553
  • READ
 
Chapter
 

Internationell utblick You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330459-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt/internationell-utblick_9789289330459-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Detta kapitel inriktas på strategier, mål och pågående initiativ relaterade till grön tillväxt – Tre intressanta länders olika ansatser förenade genom sina höga ambitioner.