Kunskap för grön tillväxt
Hide / Show Abstract

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

Denna studie är en delrapport till rapporten "Kunskap för Grön Tillväxt" och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3811439e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt_tn2011-555
  • READ
 
Chapter
 

Finland You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3811439ec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt/finland_9789289330435-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Tre av sex Finländska tekniska universitet svarade på frågan gällande utbildningsaktiviteter inom Grön Tillväxt (Bilaga 1). Femton olika kurser registrerades varav merparten av svaren erhölls från Tammerfors tekniska högskola och Åbo Akademi. Antalet kurser fördelade sig på följande sätt: