Kunskap för grön tillväxt
Hide / Show Abstract

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-555.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt_tn2011-555
  • READ
 
Chapter
 

Bakgrund You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330435-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kunskap-for-gron-tillvaxt/bakgrund_9789289330435-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

”Green growth means promoting economic growth while reducing pollution and greenhouse gas emissions, minimizing waste and inefficient use of natural resources, and maintaining biodiversity. Green growth means improving health prospects for populations and strengthening energy security through less dependence on imported fossil fuels. It also means making investment in the environment a driver for economic growth.”