Külastajate seire loodusaladel
Hide / Show Abstract

Külastajate seire loodusaladel

Pöhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhinev käsiraamat

Põhja- ja Baltimaades on loodusturismi ja rekreatsiooni tähtsus tõusuteel. Informatsiooni loodusalade külastajate kohta on tarvis rekreatsiooni korraldamiseks, et säästval viisil kindlustada kvaliteetsed rekreatsioonikogemused, turismi areng, rahvatervise edendamine ning efektiivne looduse ja kultuuripärandi kaitse. Käesoleva käsiraamatu eesmärk on pakkuda loodusalade majandajatele meetodeid, vahendeid ja ideid, mille abil on võimalik saada rohkem informatsiooni puhkajatest ja loodusalade kasutusest. Põhirõhk on praktilistel küsimustel: kuidas korraldada külastajate loendust ja külastajauuringuid, mil viisil anda aru tulemustest ja kuidas saadud andmeid kasutada. Käsiraamat sisaldab juhtnööre, soovitusi ja näiteid külastajate seire meetoditest, mida saab kasutada Põhjamaade ja Balti riikide loodusaladel. Käsiraamatu on koostanud loodusalade külastajaseiremeetodite ekspertgrupp ja eesmärgiks on võtta Põhja- ja Baltimaades kasutusele ühtlustatud meetodid. See on esimene samm ühtlustatud meetodite kasutamise poole külastajate seire valdkonnas ning loob ühtse aluse statistikale ja andmebaasidele selles piirkonnas. Price: 541 Estonian kroons/approx EUR 35

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-516.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kulastajate-seire-loodusaladel_tn2008-516
  • READ
 
Chapter
 

Külastajate loendus You do not have access to this content

Estonian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333818-7-et.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kulastajate-seire-loodusaladel/kulastajate-loendus_9789289333818-7-et
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Külastajate loendamine annab andmeid rekreatiivse kasutuse hulga (külastuste) ning külastuste ajalise ja geograafi lise jaotuse kohta. Seda informatsiooni võib sõltuvalt alast olla vaja tunni, päeva, nädala, kuu, aastaaja või aasta kohta.