Klimaendringer og kulturarv i Norden
Hide / Show Abstract

Klimaendringer og kulturarv i Norden

Prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø er et samarbeid mellom kulturminneforvaltningene i syv nordiske land: Island, Grønland, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Målet med prosjektet har vært å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke det nordiske samarbeidet og nettverksbyggingen mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Publikasjonen Klimaendringer og kulturarv i Norden inneholder hovedresultatene fra prosjektets arbeid. Rapporten består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden. Del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene, og inneholder prosjektgruppens anbefaler for å håndtere disse konsekvensene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-590.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/klimaendringer-og-kulturarv-i-norden_tn2010-590
  • READ
 
Chapter
 

Innledning You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331081-3-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/klimaendringer-og-kulturarv-i-norden/innledning_9789289331081-3-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kulturarv rommer kunnskap om klimatilpasning gjennom tidene. Mennesker har kledd seg etter været og funnet leveveier og bygget hus på måter som har vært tilpasset lokale klimaforhold. I dag ser vi at klimaendringer kan komme til å gjøre det vanskeligere å bevare sporene etter tidligere tiders liv og virke. Ikke bare klimaendringene i seg selv, men også samfunnets håndtering av klimaproblematikken vil påvirke kulturarven på ulike måter. Eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer vil derfor få en større utfordring fremover i å ta vare på kulturarven i et endret klima, og i et samfunn hvor alle aktører forutsettes å bidra til å begrense ytterligere klimaendringer.

Also available in English