Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa
Hide / Show Abstract

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-565.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa_tn2011-565
  • READ
 
Chapter
 

Yhteenveto You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330336-2-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa/yhteenveto_9789289330336-2-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ilmastonmuutoksen hillitseminen asettaa suuria haasteita yksilöiden elämäntavoille. Nyky-yhteiskunnassa ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa on vaikea saavuttaa kohtuullisin ponnistuksin, ja onkin tarpeen arvioida tapoja, joilla kestävää elämäntapaa ja käyttäytymistä pyritään edistämään. On tarvetta kehittää uusia ohjauskeinoja ja hankkeita, jotka tekevät kestävästä elämäntavasta entistä helpommin saavutettavaa ja houkuttelevampaa.

Also available in English