Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa
Hide / Show Abstract

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-565.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa_tn2011-565
  • READ
 
Chapter
 

Lähteet You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330336-10-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa/lahteet_9789289330336-10-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers
Also available in English