Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa
Hide / Show Abstract

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-565.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa_tn2011-565
  • READ
 
Chapter
 

Analyysi ja johtopäätökset You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330336-9-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kestavaa-elamantapaa-edistavat-hankkeet-pohjoismaissa/analyysi-ja-johtopaatokset_9789289330336-9-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Tässä työssä on osoitettu 22 erilaisen projektiesittelyn avulla, miten monella eri tavalla kestävää elämäntapaa voidaan edistää. Tässä luvussa tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka ovat tehneet esitellyistä hankkeista onnistuneita. Tarkastelun kohteena on myös se, miten näitä menestystekijöitä voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa.

Also available in English