Kävijäseuranta luontoalueilla
Hide / Show Abstract

Kävijäseuranta luontoalueilla

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas

Luontomatkailun ja luonnossa virkistäytymisen merkitys kasvaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tiedot luontoalueiden kävijöistä ovat tärkeitä, jotta alueiden virkistyskäyttöä voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, että kävijöille tarjotaan laadukkaita virkistyskokemuksia, kehitetään luontomatkailua, edistetään kansanterveyttä ja hyvinvointia sekä suojellaan luonto- ja kulttuuriperintöä kestävästi. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa ideoita ja tietoa eri menetelmistä ja keinoista, joiden avulla luontoalueiden virkistyskäyttäjistä ja käyttötavoista saadaan enemmän tietoa. Oppaan pääpaino on käytännön menetelmissä: kuinka kävijälaskentoja ja -tutkimuksia tehdään, miten tulokset kannattaa raportoida ja kuinka tietoja voidaan hyödyntää. Opas sisältää ohjeita, suosituksia ja esimerkkejä Pohjoismaihin ja Baltiaan soveltuvista kävijäseurantamenetelmistä. Oppaan on laatinut luontoalueiden kävijäseurantaan perehtynyt asiantuntijatyöryhmä, ja sen tarkoituksena on edistää Pohjoismaiden ja Baltian olosuhteisiin muokattujen yhtenäisten kävijäseurantamenetelmien käyttöä. Tämä on ensimmäinen askel kohti yhtenäistä kävijäseurantatietoa, joka luo yhteisen perustan kävijätilastoille ja -tietokannoille näissä maissa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380905fe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kavijaseuranta-luontoalueilla_tn2009-525
  • READ
 
Chapter
 

Lähteet You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380905fec010.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/kavijaseuranta-luontoalueilla/lahteet_9789289332682-10-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Lähdeluettelo on jäsennelty maittain. Muista kuin Pohjoismaista tai Baltiasta peräisin olevat lähteet sekä lähteet, joissa käsitellään useampaa kuin yhtä maata, luetellaan alaotsikon "Muut maat tai useita eri maita käsittelevät julkaisut" alla. Lisää esimerkkejä kävijätutkimuksista löytyy Pohjoismaiden ja Baltian maiden kävijäseurantamenetelmiä koskevan projektin loppuraportin (Kajala 2006) lähdeluettelosta.