Fast avfall från fiskefartyg
Hide / Show Abstract

Fast avfall från fiskefartyg

Förvaltningsstrategier

Projektet ”Avfall från fiskefartyg – förvaltningsstrategier” har genomförts åt Nordiska Ministerrådet på basis av en inbjudan från Arbetsgruppen för nordiskt miljö- och fiskerisamarbete (MiFi).Den övergripande målsättningen med projektet har varit att finna metoder som kan minska tillförseln av fast avfall/affald från nordiska fiskefartyg/fiskefartøy/fiskeskibe till havet samt att finna praktiska och effektiva metoder och lösningar för att samla in, lagra, ta emot och behandla fast avfall från fiskefartyg. Syftet med projektet har varit att analysera och beskriva ett antal problemställningar om mängder och typer av fast avfall som genereras av fiskefartyg, attityder och beteenden (vad och varför) som leder till att avfall dumpas, samt vilka tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar som antingen hindrar eller främjar en miljöanpassad hantering av fast avfall från fiskefartyg. På grundval av detta och de slutsatser som kan dras, ges förslag och rekommendationer om praktiska lösningar för hantering av fast avfall från fiskefartyg, i syfte att medverka till att förvaltningsgrunden för de nordiska länderna på detta område kan bli bättre och mer likartad.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-579.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/fast-avfall-fran-fiskefartyg_tn2005-579
  • READ
 
Chapter
 

Situationen i de nordiska länderna You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336154-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/fast-avfall-fran-fiskefartyg/situationen-i-de-nordiska-landerna_9789289336154-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ratificerat MARPOLkonventionen, inklusive Annex V. Detta innebär också att Danmarks, Finlands, Sveriges och delar av Norges egna och angränsande farvatten omfattas av konventionens Special Area-regler vad gäller Annex I (oljeförorening från fartyg) och Annex V (fast avfall från fartyg).