Evaluering av Småsamfundsgruppens arbete
Hide / Show Abstract

Evaluering av Småsamfundsgruppens arbete

En nordisk workshop i Hafnarfjordur 25–26 oktober 2007

Småsamfundsgruppen är den grupp i Nordiska Ministerrådets regi som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor med en särskild relevans för småsamfund i Norden. Gruppens nuvarande mandat löper ut i slutet av år 2008. För att skapa en bas för beslut om gruppens framtida arbete inbjöd gruppen till en intern workshop i Hafnarfjordur på Island den 25-26 oktober 2007. Syftet var att gå igenom och diskutera gruppens arbete under de sista åren och utarbeta rekommendationer och förslag för det framtida arbetet, härunder också förslag till den pågående revidering av Det Nordiska Miljöhandlingsprogrammet och Den Nordiska strategin för hållbar utveckling (BU-strategin). Deltagare i workshopen kom från de områden som varit mest aktiva i gruppens arbete, d.v.s. Island, Färöarna, Åland och Nord-Norge. Även Nordkalottrådet var representerat. Denna rapport innehåller ett underlag för workshopen i Hafnarfjordur, samt en sammanfattning av workshopens resultat.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-514.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/evaluering-av-smasamfundsgruppens-arbete_tn2008-514
  • READ
 
Chapter
 

Inledning (in Swedish) You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333832-3-en.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/evaluering-av-smasamfundsgruppens-arbete/inledning-in-swedish_9789289333832-3-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

För att skapa en bas för beslut om Småsamfundsgruppens fortsatta arbete, samt för att bidra till revidering av Det Nordiska Miljöhandlingsprogrammet och Den Nordiska strategin för hållbar utveckling (BUstrategin), fick gruppen under våren 2007 medel från PA-gruppen för att genomföra ett projekt omkring bedömning av gruppens arbete hittills. Konsultfirman Environice på Island hyrdes in för att sköta uppgiften. Projektets resultat skulle bl.a. innehålla svar på följande frågor