En rikere framtid
Hide / Show Abstract

En rikere framtid

13 konvensjoner om natur og kulturmiljø

De nordiske landene har en lang tradisjon for å delta i det internasjonale samarbeidet om å bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbeidet er konvensjoner et viktig redskap. I heftet presenteres 13 av de viktigste konvensjonene som i for-skjellig omfang berører de nordiske landene - og som de nordiske landene har vært med på å utarbeide. Disse er: - Biomangfoldkonvensjonen - CITES-konvensjonen, - Ramsarkonvensjonen, - Bernkonvensjonen, - Bonnkonvensjonen, - Hvalfangstkonvensjonen, - Helsingforskonvensjonen, - OSPAR-konvensjonen, - Verdensarvkonvensjonen, - Landskapskonvensjonen, - Granadakonvensjonen, - Maltakonvensjonen og - Århuskonvensjonen. Den historiske bakgrunnen for konvensjonene blir beskrevet, likeså de viktigste bestemmelsene og hva disse innebærer for de enkelte nordiske landene. Heftet inneholder også opplysninger om hvilke nordiske land som har sluttet seg til de enkelte konvensjonene, og hvor man kan få ytterligere opplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmenn, forvaltere, undervisere, interesseorganisasjoner og andre som har interesse for natur- og kulturarv.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-560.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rikere-framtid_tn2006-560
  • READ
 
Chapter
 

Internasjonale sekretariater You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335409-16-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rikere-framtid/internasjonale-sekretariater_9789289335409-16-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers