En rikare framtid
Hide / Show Abstract

En rikare framtid

13 konventioner om natur- och kulturmiljö

De nordiska länderna har en lång tradition när det gäller att delta i det internationella samarbetet för att bevara världens natur- och kulturarv. I det samarbetet är konventioner ett viktigt redskap. I häftet presenteras 13 av de viktigaste konventioner som i olika omfattning berör de nordiska länderna - och som de nordiska länderna i många fall har varit med om att utarbeta. Det handlar om - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Ramsarkonventionen, - Bernkonventionen, - Bonnkonventionen, - Valfångstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Världsarvskonventionen, - Landskapskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen och - Århuskonventionen. Häftet innehåller en kortfattad beskrivning av den historiska bakgrunden till konventionerna och en genomgång av de viktigaste bestämmelserna och deras betydelse för de olika nordiska länderna. Häftet innehåller också en översikt över vilka nordiska länder som har anslutit sig till de enskilda konventionerna och var man kan få ytterligare upplysningar. Målgruppen är politiker, tjänstemän, förvaltare, lärare, intresseorganisationer och alla som är intresserade av natur- och kulturarvet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-561.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rikare-framtid_tn2006-561
  • READ
 
Chapter
 

Bernkonventionen You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335393-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rikare-framtid/bernkonventionen_9789289335393-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Bernkonventionen antogs 1979 och handlar om att skydda europeiska vilda djur och växter och deras livsmiljöer. EU och 45 europeiska och afrikanska stater har ratificerat konventionen. Därtill tillkommer ett par stater som har observatörsstatus.