En rigere fremtid
Hide / Show Abstract

En rigere fremtid

13 konventioner om natur og kulturmiljø

De nordiske lande har en lang tradition for at deltage i det internationale samarbejde om at bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbejde er konventioner et vigtigt redskab. I hæftet præsenteres 13 af de mest betydningsfulde konventioner, som i forskelligt omfang berører de nordiske lande - og som de nordiske lande i mange tilfælde har været med til at udarbejde. Det drejer sig om: - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Bonnkonventionen, - Hvalfangstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Verdensarvkonventionen, - Landskabskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen og - Århuskonventionen. Der gives en kortfattet beskrivelse af den historiske baggrund for konventionerne. Ligeledes gennemgås de vigtigste bestemmelser og deres betydning for de enkelte nordiske lande. Hæftet indeholder også en oversigt over, hvilke nordiske lande, der har tilsluttet sig de enkelte konventioner og hvor man kan få yderligere oplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmænd, forvaltere, undervisere, interesseorganisationer og andre, der har interesse i natur- og kulturarv.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380661de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rigere-fremtid_tn2006-559
  • READ
 
Chapter
 

Den europæiske landskabskonvention You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380661dec012.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-rigere-fremtid/den-europaeiske-landskabskonvention_9789289335416-12-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Landskaber påvirker menneskets identitet og afspejler mangfoldigheden af en fælles kultur- og naturarv. Landskabet er et resultat af samspillet mellem naturens egne processer og/eller samspillet mellem natur og mennesker. Alle typer landskaber er vigtige for vores velfærd og trivsel