En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling
Hide / Show Abstract

En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av andra nationella och regionala medel. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Nordiska ministerrådet har identifierat ett behov av att kunna få en överblick av vilka landsbygdsprojekt som pågår, vilka huvudmännen för dessa är och möjliggöra en jämförelse mellan projekten, deras resultat och inriktning. Denna rapport beskriver det stora intresset för en gemensam nordisk portal och ger ett förslag på hur den tekniskt skulle kunna byggas upp och drivas. Utgångspunkten för förslaget är att existerande nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal, utan att orsaka stort extraarbete eller införande av komplicerade nya system.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-504.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-nordisk-ideportal-for-landsbygdsutveckling_tn2007-504
  • READ
 
Chapter
 

Förarbete och studiens genomförande You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334976-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/en-nordisk-ideportal-for-landsbygdsutveckling/forarbete-och-studiens-genomforande_9789289334976-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Först kontaktades ett antal aktörer i Norden för att utreda om det finns behov och intresse av en gemensam sökportal för landsbygdsutvecklingsprojekt. Vid ett första möte kom deltagarna överens om att alla var intresserade av att fortsätta utreda frågan. Krav från deltagarna ställdes på att webbportalen inte ska medföra extra arbete utan att lösningen ska bygga på befintliga databaser. En sammanställning av inledande samtal bifogas i bilaga 1.