Bynært Friluftsliv i Norden
Hide / Show Abstract

Bynært Friluftsliv i Norden

Friluftsliv i byen – værdier i hverdagen.

Konferencen Bynært Friluftsliv i Norden blev holdt i Odense den 26.-28. august 2005. Det daglige friluftsliv har en fortsat stigende betydning. Samtidig lever størstedelen af de nordiske befolkninger i større byer, og de grønne områder i og nær byerne er derfor af stor betydning som arena for hverdagens friluftsliv. Som et konkret resultat af konferencen blev Odense Deklarationen underskrevet af forskere, parkforvalter-organisationer og frilufts-paraplyorganisationer fra hver af de fem nordiske lande. Odense Deklarationen er et signal til Nordens politikere på alle niveauer, om at der er et ønske om og behov for samarbejde omkring en lang række områder inden for planlægning, sundhed og formidling samt tilgængelighed. Odense Deklarationen findes på engelsk, dansk, svensk og finsk via Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk. Rapporten indeholder resuméer af oplæg fra konferencen, af hvilke flere kun blev præsenteret på powerpoint og ikke findes i nedfældet manuskript. Der er desuden nogle få journalistiske artikler fra konferencen samt artikler, som er udsendt før og efter konferencen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-552.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/bynaert-friluftsliv-i-norden_tn2006-552
  • READ
 
Chapter
 

Byens grønne værdier You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335485-5-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/bynaert-friluftsliv-i-norden/byens-gronne-vaerdier_9789289335485-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Tak for invitationen. Allerførst: Tillykke med de 50 år til Stads- og Kommunegartnerforeningen; – og tak for mange års indsats for det grønne i vores byer. Som Minister for Nordisk Samarbejde er jeg glad for, at denne dialog mellem forvaltere og brugere af de nordiske byers parker og grønne omgivelser finder sted under det danske formandsskab for Nordisk Ministerråd.