Bygg- och rivningsavfall i Norden
Hide / Show Abstract

Bygg- och rivningsavfall i Norden

Denna rapport är den första delen av ett nordiskt projekt med syfte att ge en lägesbeskrivning av hanteringen av bygg- och rivningsavfall och hälso- och miljöskadliga ämnen i bygg. Syftet har även varit attt identifiera gemensamma utmaningar samt utbyte av kunskap och erfarenheter länderna emellan. Resultaten ska vara praktiskt användbara för byggsektorn i de nordiska länderna. Projektets andra del utgörs av rapporten: PCB i bygg – ut av kretsløpet, Tema Nord 2007:516. Byggsektorn i de nordiska länderna har arbetat med avfallsfrågan sedan början av 1990-talet men länderna har kommit olika långt när det gäller att öka återvinningen. De nordiska länderna måste nu istället satsa på de kvalitativa målen och inrikta ansträngningarna på att avgifta kretsloppet och höja kvaliteten på återvinningen. Rapporten innehåller ett antal förslag till olika avfallsaktörer beträffande det fortsatta arbetet med bygg- och rivningsavfall.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3807299e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/bygg-och-rivningsavfall-i-norden_tn2007-515
  • READ
 
Chapter
 

Sammanfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3807299ec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/bygg-och-rivningsavfall-i-norden/sammanfattning_9789289334860-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Byggsektorn står för en stor del av den totala avfallsmängden i ett modernt samhälle. I många länder har man arbetat för att uppnå det kvantitativa målet att öka återvinningen och minska mängden bygg- och rivningsavfall som deponeras samtidigt som man arbetat för att uppnå de kvalitativa målen – att avgifta kretsloppet och att höja kvaliteten på det återvunna materialet.