Best Available Technique
Hide / Show Abstract

Best Available Technique

Buller från bergtäkter

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ÅFs experter inom ljud och vibrationer utvärderat bästa tillgängliga teknik (BAT-Best Available Technique) avseende buller från bergtäkter. Syftet är att visa hur bullerutbredningen kan variera från en bergtäkt beroende på val av maskinutrustning och tillämpning av bästa möjliga teknik. Riktvärden, villkor och mätmetoder är relativt lika i de Nordiska länderna, men skillnader finns. Analysen fokuserar på de ljudeffekter som olika maskiner och verksamheter ger upphov till, samt vad som normalt görs och kan beaktas i en bergtäkt för att minska bullerspridning till omgivningen. Resultatet visar att med tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) kan ljudutbredningen till omgivningen minskas betydligt. Avståndet från täkt till punkt i omgivningen där riktvärdet överskrids kan då halveras jämfört med den bullrigaste situationen. Detta innebär att området som överstiger riktvärdet, med rätt topografiska förutsättningar och tillämpning av BAT, kan minskas ned till en fjärdedel.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-588.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/best-available-technique_tn2013-588
  • READ
 
Chapter
 

Slutsatser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289328876-14-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/best-available-technique/slutsatser_9789289328876-14-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

BAT avseende buller från bergtäktsverkasamhet kan sammanfattas enligt följande: