Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande
Hide / Show Abstract

Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande

Trots 20 års politikutveckling för hållbar konsumtion (UNCED 1992), fortsätter den materiella konsumtionen och miljöpåverkan att öka i Norden och Europa. Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier. De förändringar som ska till är betydande och forskningen som använts för denna studie visar att beslutsfattarna har en uppsjö av möjligheter att skapa positiva förändringar. Målet med denna studie är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att främja effektiv policy i Norden. Denna studie använder sig av kunskapsförmedlingskonceptet som utgångspunkt. Forskningsresultaten har strukurererats kring konsumentbeteende och hållbar konsumtion med målet att undanröja myter och göra bevisen mer åtkomliga för vår publik. Varje avsnitt belyser och kommunicerar forskningens politiska betydelse med utgångspunkt från flera olika ämnesområden. I stället för att sprida resultaten som ett fullbordat faktum i slutet av projektet, används studien som en språngbräda för dialog med beslutsfattare och andra intressenter genom intervjuer, fokusgrupper och webbseminarier.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-552.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/att-skingra-myter-om-hallbar-konsumtion-for-att-forbattra-nordiskt-beslutsfattande_tn2013-552
  • READ
 
Chapter
 

Referenser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329231-12-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/att-skingra-myter-om-hallbar-konsumtion-for-att-forbattra-nordiskt-beslutsfattande/referenser_9789289329231-12-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers
Also available in English